Saturday, 16th January 2021
Carew - Carew Castle

Pencaer Community Council

image of Pencaer Community Council

Pencaer Communiy Council is the local council which covers the former parishes of Llanwnda, St Nicholas and Granston.

Pencaer is an area of outstanding natural beauty, part of which lies in the Pembrokeshire Coast National Park. The coastal footpath follows the edge of the coast with outstanding views of the cliff areas.

The dominant features of the landscape are Garn Fawr and adjoining ancient rock outcrops.

The geology of the whole area goes back to over 450 million years ago and comprises very hard granite rocks. The whole area is a geologist’s paradise.

Human occupation has existed for thousands of years with ancient stones, hill forts and traces of farming and habitation. Garn Fawr hill is a very important Iron Age site with aerial photography showing up much evidence of habitation.

Farming by tenant farmers developed over the centuries to give the field pattern we see to-day and much ground cleared of stones and gorse. Livestock production both for milk, sheep and cattle are the predominant activities with some cereal crops and small areas of potatoes. For 50 years at the end of the 20th century early potatoes were a significant crop, but now have virtually ceased.

The area extends north and west of Goodwick village on the headland with small habitation centres. These include Llanwnda with its attractive and characteristic church, Pontiago, (site of the local forge now a garage); Harmony and Trefasser with the Baptist Chapel and traditional farm homestead (at Trefasser); St. Nicholas village with church and former school now the village hall; Tregwynt house, Granston Church and Tregwynt woollen Mill all in close proximity.

The council now comprises of two wards - Llanwnda (3 councillors) and St Nicholas which incorporates Granston (3 councillors). The council employ one part time clerk.

Meetings are held at 8pm on the second Tuesday of every month (except August) at St Nicholas Village Hall.

Cyngor lleol sy’n cynnwys hen blwyfi Llanwnda, Tremarchog a Granston yw Cyngor Cymuned Pencaer.

Ardal o brydferthwch naturiol yw Pencaer ac mae rhan ohoni ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Wrth ddilyn llwybr yr arfordir gwelir golygfeydd godidog.

Nodweddion amlwg o’r tirwedd yw Garn Fawr a’r clogwyni hynafol cyfagos.

Mae daeareg yr ardal gyfan yn dyddio nôl i dros 450 miliwn o flynyddoedd ac mae’n cynnwys creigiau gwenithfaen caled iawn. Mae’r ardal gyfan yn baradwys i ddaearegwyr.

Mae bodolaeth dyn wedi'i sefydlu yma ers miloedd o flynyddoedd gyda cherrig hynafol, bryngaerau ac olion ffermio i’w gweld. Enghraifft o safle Oes yr Haearn yw Garn Fawr. Dengys awyrluniau llawer o dystiolaeth o gartrefi'r gorffennol. Datblygodd ffermio dros y canrifoedd drwy glirio llawer o gerrig ac eithin i roi patrwm y caeau a welwn heddiw. Prif agweddau ffermio ar hyn o bryd yw cynhyrchu llaeth, cig eidion a ffermio defaid. Tyfir hefyd gnydau grawnfwydydd ac ychydig erwau o datws. Am 50 mlynedd ar ddiwedd yr 20fed. ganrif tyfwyd cnydau sylweddol o datws cynnar ond nawr mae hyn bron â dod i ben.

Mae’r ardal yn ymestyn i’r gogledd ac i’r gorllewin o bentref Wdig a cheir canolfannau bach gan gynnwys Llanwnda gyda’i eglwys hynafol, Pontiago (safle’r gof gynt sydd bellach yn garej); Trefasser a Harmoni lle gwelir Capel y Bedyddwyr; Pentref Tremarchog gyda’i eglwys a’i hen ysgol sydd nawr yn Neuadd y Pentref a Phlasty Tregwynt, Eglwys Granston a Ffatri Wlân Tregwynt sydd i gyd gerllaw.

Mae’r cyngor yn cynnwys dwy etholaeth sef Llanwnda (3 cynghorwr) a Thremarchog sy’n cynnwys Granston (3 cynghorwr). Cyflogir un clerc rhan amser gan y cyngor.

Cynhelir cyfarfodydd y cyngor am 8 y.h. ar yr ail Ddydd Mawrth o bob mis (heblaw mis Awst) yn Neuadd y Pentref, Tremarchog.

Recent Uploads:

Council Boundaries:

Contact Details:

Mrs Emma Beynon (Clerk)
Trefelgarn Farm,
St Nicholas,
SA64 0LE
T: 01348 891609
View All Contacts