Monday, 26th October 2020
St Dogmaels - St Dogmaels

Crymych Community Council

Mae Crymych yn gymuned gymedrol ei maint yn ddaearyddol yng Ngogledd Ddwyrain Sir Benfro. Mae’r ardal wedi ei lleoli rhwng cymunedau Boncath, Eglwyswrw, Mynachlogddu a Chlydau. Ardal wledig yw’r gymuned yn gyffredinol heblaw am bentrefi Crymych, Hermon, Llanfyrnach a Glandwr. Y mwyaf o’r pentrefi hyn yw Crymych, sydd ar A478 yn mynd trwyddi tuag at Dinbych y Pysgod. Gall y pentref ymfalchio yn nifer fawr o wasanaethau a siopau at angennion dyddiol y trigolion. Ym mlith rhain y mae Canolfan Iechyd, Canolfan Hamdden gan gynnwys pwll nofio, Canolfan ddysgu gydol oes, ysgol gynradd ac ysgol Uwchradd y Preseli sydd yn darparu addysg Gymraeg i holl disgyblion y sir. Yn uchwanegol y mae busnesau at anghennion ffermwyr, adeiladwyr, cwmni busiau, cwmni loriau, 2 gapel, tafarn a chlwb rygbi.

Er fod pentrefi Hermon, Llanfyrnach a Glandwr yn dipyn llai o rhan poblogaeth a gwasanaethau, y mae o fewn yr ardal Canolfan Gymunedol newydd sbon lle y mae nifer fawr o gweithgareddau yn cymerid lle gyda ystafelloedd ar gyfer cyngherddau, cynhadleddau, a phwyllgorau, cwmni loriau mawr enwog, 3 capel, eglwys, siop a hen ysgol sydd bellach yn ganolfan bentref.

Mae Crymych yn gymuned gymedrol ei maint yn ddaearyddol yng Ngogledd Ddwyrain Sir Benfro. Mae’r ardal wedi ei lleoli rhwng cymunedau Boncath, Eglwyswrw, Mynachlogddu a Chlydau. Ardal wledig yw’r gymuned yn gyffredinol heblaw am bentrefi Crymych, Hermon, Llanfyrnach a Glandwr. Y mwyaf o’r pentrefi hyn yw Crymych, sydd ar A478 yn mynd trwyddi tuag at Dinbych y Pysgod. Gall y pentref ymfalchio yn nifer fawr o wasanaethau a siopau at angennion dyddiol y trigolion. Ym mlith rhain y mae Canolfan Iechyd, Canolfan Hamdden gan gynnwys pwll nofio, Canolfan ddysgu gydol oes, ysgol gynradd ac ysgol Uwchradd y Preseli sydd yn darparu addysg Gymraeg i holl disgyblion y sir. Yn uchwanegol y mae busnesau at anghennion ffermwyr, adeiladwyr, cwmni busiau, cwmni loriau, 2 gapel, tafarn a chlwb rygbi.

Er fod pentrefi Hermon, Llanfyrnach a Glandwr yn dipyn llai o rhan poblogaeth a gwasanaethau, y mae o fewn yr ardal Canolfan Gymunedol newydd sbon lle y mae nifer fawr o gweithgareddau yn cymerid lle gyda ystafelloedd ar gyfer cyngherddau, cynhadleddau, a phwyllgorau, cwmni loriau mawr enwog, 3 capel, eglwys, siop a hen ysgol sydd bellach yn ganolfan bentref.

Recent Uploads:

Council Boundaries:

Contact Details:

Mrs Undeg Lewis (Clerk)
Bro Beca,
Efailwen,
Clunderwen,
Sir Gar,
SA66 7UX
T: 01994 419696
View All Contacts