Monday, 26th October 2020
Llys-Y-Fran - Looking out over Llys-Y-Fran

Boncath Community Council

Mae Boncath yn gymuned gymedrol ei maint yn ddaearyddol yng Ngogledd Ddwyrain Sir Benfro. Mae’r ardal wedi ei lleoli rhwng cymunedau Cilgerran, Crymych, Manordeifi a Chlydau. Ardal wledig yw’r gymuned yn gyffredinol heblaw am ddau bentref sef Boncath a Blaenffos. Prin yw’r cyfleusterau cymunedol yn y ddau bentref ond mae na siop a neuadd bentref ym Moncath a chapel a siop ym Mlaenffos. Mae ffordd y B4332 yn croesi o’r dwyrain i’r gorllewin yng ngogledd yr ardal tra bod y brif-ffordd o Aberystwyth i Ddinbych y Pysgod, sef y A478, yn cysylltu gogledd a de’r sir.

Recent Uploads:

Council Boundaries:

Contact Details:

mandy Phillips (Clerk)
Sibrwd y coed,
Newchapel,
Boncath,
SA37 0EP
T: 01239841791
View All Contacts